ภาษาญี่ปุ่น

อย่างที่บอกครับวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องราวของประเทศ ญี่ปุ่นกันนะครับ ต้องบอกเลยว่า ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีอิทธิพลต่อคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะแน่นอนว่า เป็นภาษาที่ง่ายต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้ทั่วโลกราว 130 ล้านคน นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว รัฐอังกาอูร์ สาธารณรัฐปาเลา ได้กำหนดให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางการภาษาหนึ่ง นอกจากนี้ภาษาญี่ปุ่นยังถูกใช้ในหมู่ชาวญี่ปุ่นที่ย้ายไปอยู่นอกประเทศ นักวิจัยญี่ปุ่น และนักธุรกิจต่างๆคำภาษาญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาจีน ที่ได้นำมาเผยแพร่มาในประเทศญี่ปุ่นเมื่อกว่า 1,500 ปีที่แล้ว และตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ก็ได้มีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาจีนมาใช้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน เช่นคำที่มาจากภาษาดัตช์ ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นที่ต้องบอกเลยว่า มี 4 ลักษณะ คือ ฮิรางานะ คะตะคะนะ คันจิ และ โรมันจิ เราจำแนกตัวอักษรญี่ปุ่นออกเป็นสองจำพวก คือ กลุ่มตัวอักษรที่ใช้แทนเสียง ซี่งได้แก่ ฮิระงะนะและคะตะคะนะ กับกลุ่มตัวอักษรที่แสดงความหมายที่เรียกว่า คันจิ โดยใช้ร่วมกับตัวเลขอารบิก และตัวอักษรโรมัน ซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่าภาษาที่ใช้ในประเทศใกล้เคียง เช่น ภาษาจีนซึ่งใช้ตัวอักษรจีนเป็นหลัก ส่วนภาษาเกาหลีก็จะใช้อักษรฮันกึลเป็นหลัก เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ต้องบอกเลยว่า เป็นภาษาที่ทำให้คนไทยได้ติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่นโดยง่าย โดยเฉพาะดาราและศิลปินของประเทศ ญี่ปุ่น ที่คนไทยชื่นชอบและแน่นอนว่าตามสถาบันการศึกษาต่างๆก็มีการเปิดสอนภาษานี้ด้วย