ภูมิศาสตร์และภัยพิบัติในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยหมู่เกาะประมาณ 3,000 เกาะมีเกาะขนาดใหญ่ประมาณ 4 เกาะ ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเอเชียบริเวณริมมหาสมุทรแปซิฟิก เกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ได้แก่ฮกไกโด ฮนชู ชิโกกุ และคีวชู นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคีวชู ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลทั้ง 4 ด้าน รวมถึงตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของเปลือกโลก ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวรุนแรงบ่อยครั้ง รวมถึงเสี่ยงการเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นด้วย ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาต่างๆทางตะวันตกของประเทศ และเป็นที่ราบทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

ญี่ปุ่นเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งโดยเฉพาะแผ่นดินไหว ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแผ่นดินไหวมาก และมีการออกแบบตึกให้มีการยืดหยุนเมื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 วัดขนาดได้ 9.0 แมกนิจูด ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิความสูง 40 เมตรเคลื่อนของถล่มชายฝั่งของตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะ โทโฮกุ แม้ว่าญี่ปุ่นมีการเตรียมการป้องกัน แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และก่อเกิดวิกฤตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะด้วย ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยผู้คนที่รอดชีวิตในญี่ปุ่นและทรงพระราชทานความช่วยเหลือไปยังญี่ปุ่นด้วย

ญี่ปุ่นนอกจากจะพบกับแผ่นดินไหวแล้ว ภูมิประเทศ 70 % ของญี่ปุ่นประกอบด้วยภูเขา และภูเขาไฟจำนวนมาก ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดคือภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้นยังไม่ดับสนิท ระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2250 นักธรณีวิทยาคาดว่าภูเขาไฟฟูจิอาจระเบิดขึ้นอีกครั้งซึ่งอาจเป็นการระเบิดความรุนแรงในระดับต่ำ