รถไฟในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการขนส่งทางรถไฟที่ขยายกว้างมาก การขนส่งทางรถไฟของญี่ปุ่นนับว่ามีความสำคัญมากและผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศนิยมใช้บริการรถไฟของญี่ปุ่นมาก เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วทำให้ในแต่ละวันของประเทศมีชาวญี่ปุ่นใช้บริการรถไฟจำนวนหลายหมื่นคน รถไฟญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวมีรถไฟให้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะรถไฟใต้ดินที่มีจำนวนเส้นทางหลากหลายเส้นทางมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นั้นเพราะว่าในกรุงโตเกียวมีประชากรหนาแน่นมากและในชั่วโมงเร่งด่วนนั้นชาวเมืองโตเกียวต้องเดินทางเพื่อไปให้ถึงที่ทำงานตรงเวลา อีกทั้งถนนในกรุงโตเกียวแออัดมากและรถติดยาว รวมถึงค่าบริการรถแท็กซี่ก็แพงมาก ทำให้ชาวญี่ปุ่นหันมาใช้บริการรถไฟสาธารณะจำนวนมาก เพราะมีราคาถูกกว่าและการเดินทางรวดเร็วกว่า ในแต่ละวันชาวโตเกียวจะเบียดเสียดกันเพื่อเข้าไปในตู้โดยสาร

การขนส่งโดยรถไฟของญี่ปุ่นนั้นนับว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งญี่ปุ่นมีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่เรียกว่า ชิงกันเซ็ง เป็นรถไฟหัวจรวดที่มีความเร็วสูงใช้เพื่อเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรภายในเวลาที่รวดเร็ว รถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็งนั้นมีเส้นทางด้านทิศเหนือของโตเกียวซึ่งให้บริการจากโตเกียวขึ้นไปทางเหนือ นอกจากนี้ยังขยายไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นถูกเรียกว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการขนส่งโดยรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีราคาแพงแต่ก็สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารอย่างมาก ในอนาคตรถไฟญี่ปุ่นจะพัฒนาความเร็วสูงก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง